Monday, August 20, 2012

kung ako si ikaw at ikaw si ako?

minsan sa buhay ng tao hindi lang ang lasa ng kape ang mahalaga. Madalas kailangan din nating isipin kung sino ang nag prepara, at higit sa lahat kung sino ang kasama mong iinom ng kape ng buhay mo. #salamat sayo aking kaibigan.

No comments:

Post a Comment