Monday, March 21, 2011

zed: Express your planet shaking ideas and get FREE invites plus free meet & greet with Planetshakers artists
SOUL: God wants to guide us. He gives us both promises and commands. "If you are willing and obedient, you will eat the best from the land" Isaiah 1:19-
Mahal tayo ng Panginoon gusto nya tayong patnubayan at subaybayan sa bawat yugto ng ating buhay sa:

-kalungkutan: hindi tayo nabuhay ng puro kaligayanhan lamang darating ang panahon na tayo'y susubukin ng tadhana,susubukin ang ating katataga...
n kung paano haharapin ang ating kalungkutan,at hanapan ng solusyon tungo sa kaligayahan. :)

-kasawian:mahirap mang tangapin ang ating kasawian ngunit ito'y parte ng ating buhay, hindi nangangahulugang ang kasawian ay ang pagtatapos na ng ating paglalakbay, ito'y maari nating gamiting sandata para sa kinabukasan na lubos na magpapatatag sa atin kalooban. :)

-kawalan: ang kawalan ay hindi problema ito ay pagsubok lamang na dapat nating harapin para matugunan, masolusyunan at mapunan. :)

-walang hanggan: dapat tayong magpasalamat sa Panginoon sa walang hanggang pagmamahal at pag gabay sa bawat segundo ng ating buhay,kahit anu mang unos at mga pagsubok ang dumating at darating hindi nya tayo papabayaan. :)

"If you are willing and obedient, you will eat the best from the land"
-kung bukal sa iyong kalooban ang pagsunod sa lahat ng panuntunan sa tamang pamumuhay, magiging masagana ang iyong pamumuhay sa mundong ibabaw. Kasama ang ating Puong Maykapal :p


-roydelacruzkabiling-09267029115

‎1/2 SOUL: Encourage godly living! "Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road..." (Deut 11:19)
Encourage godly living!
_ Sa bawat pamumuhay ng tao kailangan nating ibahagi sa bawat isa ang tunay na kahulugan ng tamang pamumuhay, ang pamumuhay na kasama ang pangaral ng ating Panginoon, turuan natin ang bawat isa sa tamang daan tulad ng...
pagtuturo sa atin ng ating Panginoon.

"Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road..." (Deut 11:19)

-alam nating lahat na ang mga bata ay isinilang sa mundong ibabaw na walang alam, kaya marapat lamang na turuan natin sila sa paraang naayon sa atin banal na kasulatan na nangaling mismo sa ating Panginoon. At marapat lamang na sila ay gabayan dahil darating din ang panahon na sila naman ang mangangaral at gagabay sa mga susunod pang henerasyon. :)


_roydelacruzkabiling-09267029115


:::

concert ticket winners :)Conrad Villanueva - 2 tickets

Paola Diana Tocante - 2 tickets

Mjpm Bombz - 2 tickets

Colwin Tanhehco - 2 tickets

Jerome Tanega - 2 tickets

Jovil Orozco - 2 tickets

Sandy Rimando - 2 tickets

Roy Dela Cruz Kabiling - 2 ticketsTo claim your tickets, visit Zed Philippines office.

24/F Discovery Center, Ortigas, Pasig City

From 9:30AM-6:00PM on March 11, 2011 only

Authorization letter with valid ID is allowed.

Please post your complete name here on or before 9:30 AM of March 11.

Date of Concert: March 12 7:30 PM

Phil. Sports Arena (Formerly Ultra)

Meet & Greet Winners

Sandy Rimando - 2 passes

Roy Dela Cruz Kabiling - 2 passesWHAT: MEET & GREET PLANETSHAKERS

WHEN: MARCH 12, 2011

WHERE: EDSA SHANGRILA HOTEL, Kamia Room in Garden Wing Tower

TIME: 8:30AM REGISTRATIONPlease observe the following:1. Be ON TIME. Be at Edsa Shangrila Hotel at 8:30AM SHARP on MARCH 12, 2011.

2. Print this out PM and show it at the registration table. Bring a valid ID.

3. Bring a camera.

4. Ready your questions.

5. Be encouraging to our Australian friends! (bring gifts or flowers)

6. Have fellowship and fun!

7. PROGRAM STARTS AT 9:00AM SHARP.

8. STRICTLY NO COMPANIONS ALLOWED.Meet & Greet will promptly end at 10:00AM.

We’ll see you at the concert then!

Please note: Food will not be provided.

No comments:

Post a Comment