Sunday, May 29, 2011

Nuffnang and Hapee Special Screening

What makes both Nuffnang and Hapee first class?one of the greatest online advertising company,
ito ang una sa lahat ng add para sa akin, sila ang unang nagkaloob ng advertising para sa aking munting blog na aking pinapahalagahan, at inaalagaan. maraming salamat nuffnang philippines sa pagsuporta sa mga manunulat na
PINOY

"Happy" sa pangalan palang malalaman mo nang mula sa puso ang tunay na kahulugan.I'm proud to say that Hapee Toothpaste is made locally in my country. It is owned by Lamoiyan Corporation. Tatak Pinoy,Gawang Pinoy.  I am using Hapee toothpaste with maximum fluoride protection, para mapangalagaan ang aking mga minamahal na ipin.ang pagsasama ng dalawa para sa isang proyekto ay talaga naman namumukodtangi para sa mga pinoy, sa bawat hakbang ng tao patungo sa pagulad ay kalakip ang pagabay ng nuffnang at pagbibigay ng proteksyon ng happy, mula sa simpleng ngiti na nagmumula sa bawat labi ng bawat Pinoy, hanggang sa pag unlad ng advertisement sa ating bansa. 
MARAMING SALAMAT NUFFNANG AT HAPPY TOOTHPASTE
MABUHAY KAYO!!!
No comments:

Post a Comment